Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Tháng 3-2023, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu đáp ứng các nhiệm vụ, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trên địa bàn cả nước.

Báo cáo Chủ tịch nước tình hình, kết quả triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Triển khai đồng bộ, chặt chẽ chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng và Chỉ thị diễn tập động viên năm 2023. Kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại một số cơ quan, đơn vi.

Trong tháng, nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo được triển khai chặt chẽ, chất lượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, tăng cường hoạt động kiểm soát quân sự, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Tích cực điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bộ Quốc phòng làm việc, kiểm tra một số học viện nhà trường, đơn vị chặt chẽ, nghiêm túc.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.  

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội nghị.

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt việc tốt; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Phối hợp phục vụ chu đáo Thủ tướng gặp mặt, tuyên dương lực lượng tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Tổ chức tổng kết 30 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội; triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam, 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân… Toàn quân ổn định, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác được triển khai hiệu quả, thực chất. Tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ với tinh thần, trách nhiệm cao...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, trong tháng 3-2023, với tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phân tích, làm rõ đặc điểm, tình hình thế giới, trong nước liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đã nêu những định hướng lớn và chủ trương, giải pháp cần tập trung thực hiện trong tháng 4-2023; yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới và bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, nhất là trong dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nuyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. 

Đối với công tác đào tạo, huấn luyện, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ tháng đầu huấn luyện; có các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức các cuộc diễn tập đối với một số đơn vị bảo đảm sát thực tế và an toàn tuyệt đối; kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị năm 2023 và bàn giao các trường cao đẳng nghề về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự; kiểm tra công tác tuyển sinh quân sự tại một số địa phương. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải sâu sát đơn vị; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức chặt chẽ cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 trong Quân đội; hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2. Đồng thời triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng hiệu quả, thực chất. Toàn quân cần bảo đảm tốt công tác hậu cần; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; chú trọng an toàn trong huấn luyện, lao động và an toàn giao thông... nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH