Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường với cán bộ, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. 
leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường và đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa từ đầu năm 2023 đến nay. Báo cáo khẳng định, từ đầu năm 2023 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động, tích cực tham mưu và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; luôn duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, kết hợp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 4...

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa, trong đó có lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là:

Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng. Không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; công tác tuyển quân, huy động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên nghiêm túc, chất lượng tốt. Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với tỉnh và quân khu xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên tăng cường bám nắm địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào, cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội..., góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc...

leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Để hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt một số nội dung: 

Tiếp tục nắm chắc tình hình, nhất là những diễn biến mới, phức tạp của thế giới, khu vực, trong nước và tình hình địa bàn. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ tư lệnh Quân khu 4 lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững an ninh chính trị địa bàn và triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh và quân khu.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của địa phương; quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh. Chủ động điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thường xuyên giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trước hết là trong cấp ủy, chỉ huy, với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cấp trên phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của cấp dưới để quan tâm, giúp đỡ kịp thời; tạo không khí vui tươi, phấn khởi và quyết tâm chính trị cao trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Chăm lo xây dựng các tổ chức đảng LLVT trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu. Tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để giải quyết kịp thời. Thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đặc biệt là tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước với phương châm “3 bám”, “4 cùng”. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; góp phần nâng cao chất lượng và ổn định đời sống nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới của tỉnh với nước bạn Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Bộ CHQS, Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.