Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng chỉ đạo: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí thành viên Hội đồng chỉ đạo; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân…

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Thư ký Hội đồng chỉ đạo khẳng định: Năm 2022, Tạp chí luôn bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng chỉ đạo, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tình hình thực tiễn và các sự kiện quốc tế, khu vực, trong nước liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng để tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích, thể hiện rõ vai trò, chức năng của cơ quan lý luận chính trị, quân sự của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí luôn chủ động, linh hoạt, nhạy bén, bảo đảm tốt chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm, được các cơ quan và bạn đọc đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm, Đảng ủy, Ban biên tập Tạp chí đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành 12 số tạp chí in với hơn 400 tin, bài. Đặc biệt, cơ cấu bài viết trên tạp chí cơ bản bảo đảm cân đối giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, địa phương, vùng miền; duy trì ổn định cả số lượng, chất lượng các chuyên mục; nội dung bao quát tương đối toàn diện các sự kiện trong nước và quốc tế, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tạp chí Quốc phòng toàn dân Điện tử được quản lý, vận hành theo đúng quy chế, hoạt động ổn định, được độc giả, nhất là cán bộ các đơn vị đánh giá cao; số lượng bạn đọc, cộng tác viên truy cập tăng cao so với các năm trước.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương Đảng ủy, Ban biên tập, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản năm 2022; chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu Ban biên tập nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới, quyết tâm không để xảy ra các sai sót phải đính chính.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đảng ủy, Ban biên tập Tạp chí tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bám sát tình hình trong nước, khu vực, thế giới và định hướng tuyên truyền năm 2023 đã được Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo phê duyệt, sự chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam để xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng tháng, quý bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng bài, tin, ảnh, triển khai nhiều hơn nữa các bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong và ngoài Quân đội.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

Tạp chí cần đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp; tập trung triển khai các bài viết nghiên cứu, chuyên sâu làm nổi bật những điểm mới, tính ưu việt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, trọng tâm là xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đại tướng Lương Cường lưu ý, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban biên tập Tạp chí cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, quản lý chặt chẽ để đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động báo chí trong Quân đội. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên; tích cực mở rộng xây dựng đội ngũ cộng tác viên cả trong và ngoài Quân đội, nhất là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Tạp chí vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Lương Cường và các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm với đại diện Ban biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quyết định Quy định quy chế lãnh đạo, chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân và Quy chế hoạt động của Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân do Cơ quan thường trực Hội đồng chỉ đạo chủ trì, phối hợp xây dựng. Qua nghe báo cáo dự thảo và ý kiến của các đại biểu, Đại tướng Lương Cường giao Ban biên tập Tạp chí tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo và các quy chế lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của Hội đồng chỉ đạo, trình cấp trên xem xét, ký ban hành trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN