Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn; Trung tướng Lê Quang Minh. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 2-2023.

leftcenterrightdel

Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 2-2023.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá: Trong tháng 2-2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch, cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. 

Nổi bật là: Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, nhạy cảm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức tọa đàm quán triệt sâu rộng tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, quy chế, quy định về công tác cán bộ, về thẩm quyền thi hành kỷ luật và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Thực hiện tốt công tác nhân sự cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; bảo vệ an ninh; công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoạt động của các tổ chức quần chúng. Tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển quân, tham gia tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cơ quan Tổng cục Chính trị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy chế, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các cơ quan thông tấn báo chí quân đội làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan, đơn vị có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về nhiệm vụ công tác tháng 3-2023, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chặt chẽ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, trọng tâm là: Chỉ đạo toàn quân tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng.

Chủ động, nhạy bén nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục truyền thống quân đội, đơn vị cho chiến sĩ mới; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân (17-3-1913 / 17-3-2023). 

Tổ chức tổng kết 30 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội (1992-2022). Tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt báo chí đầu xuân Quý Mão 2023 bảo đảm chặt chẽ, chu đáo.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Đối với công tác tổ chức, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Phối hợp nghiên cứu, xây dựng Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (thay thế Hướng dẫn số 35 ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương). Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giảm sát; chủ động nắm tình hình, phối hợp xem xét giải quyết dứt điểm, kịp thời, chặt chẽ, kết luận đúng rõ bản chất, đúng quy trình các vụ việc.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn chỉnh, trình Thường vụ Quân ủy Trung ương dự thảo Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ động chỉ đạo chặt chẽ tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; chủ động rà soát, phối hợp trong quản lý, nhận xét, sắp xếp cán bộ; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị làm chặt chẽ công tác đề bạt nâng lương các cấp theo quy định mới. Công tác bảo vệ an ninh phải làm tốt công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, chặt chẽ các vụ việc sai phạm.

Các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác phối hợp nắm tình hình địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, chiến lược. Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đối với các nhiệm vụ Quân đội được giao. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện văn bản về phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang và cơ yếu.

Các tổ chức quần chúng nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì bảo đảm trọng thị, an toàn. Các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” và tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022, chú ý, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp theo kế hoạch.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy thành tích, kết quả thời gian qua, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật... Tiếp tục duy trì nghiêm túc nền nếp, chất lượng thực hiện các chế độ quy định; tăng cường kiểm tra việc chấp hành của cơ quan, đơn vị, lấy tự giác làm chính.

Về việc tổ chức lại các Nhà hát và Công ty In Quân đội, Đại tướng Lương Cường yêu cầu giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác, biểu tổ chức biên chế Nhà hát Quân đội; Điều lệ hoạt động công ty và biểu tổ chức biên chế Công ty in Quân đội. Yêu cầu sau tổ chức lại bảo đảm giữ được ổn định, chất lượng công việc phải tốt hơn, đơn vị phải mạnh lên.

Trong công tác xây dựng cơ bản, Đại tướng Lương Cường yêu cầu chú ý chất lượng, tiến độ, an toàn các công trình đang xây dựng. Đẩy mạnh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư dự án mở mới. Cục Hậu cần chủ động phối hợp với Cục Tác chiến, Cục Doanh trại nghiên cứu, báo cáo đề xuất cụ thể những nội dung liên quan việc chuyển mục đích sử dụng 3 điểm đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, nhân viên; khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định…

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Thượng tướng Đỗ Căn và tặng thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 đối với Trung tướng Lê Quang Minh. 

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, biên soạn Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam (2000 – 2020); tặng thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 đối với Trung tướng Lê Quang Minh, Chính ủy Tổng cục II, nay là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN – VIỆT TRUNG