leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: PHÚ SƠN.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: PHÚ SƠN

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn; Trung tướng Lê Quang Minh. Dự buổi làm việc còn có đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: PHÚ SƠN

Báo cáo đánh giá khái quát kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 do Thượng tướng Đỗ Căn trình bày tại buổi làm việc khẳng định: Năm 2022, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, hướng mạnh về cơ sở, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên với Quân ủy Trung ương nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, nhất là những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chính trị, đường lối ngoại giao, đường lối quân sự của Đảng; tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHÚ SƠN

Chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, các quy định của Trung ương về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và các cấp ủy đảng trong Quân đội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế khuyết điểm.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHÚ SƠN

Tập trung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đội ngũ cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng và lộ trình xây dựng Quân đội hiện đại. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa bàn an toàn.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, nhất là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Hoạt động phong trào của các tổ chức quần chúng sáng tạo, hiệu quả; phát huy tốt vai trò của đoàn viên, hội viên xung kích trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trình bày Báo cáo đánh giá khái quát kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022. Ảnh: PHÚ SƠN

 

Cơ quan Tổng cục Chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phương pháp, phong cách chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp tục có sự đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đơn vị.

Trên cơ sở đồng tình với báo cáo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ý kiến của các cơ quan và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được trong năm 2022; đồng thời khẳng định, những kết quả đó đã góp phần quan trọng để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2023, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chủ động bám sát Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023 và nhiệm vụ của toàn quân; tiếp tục chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, bảo đảm toàn quân thống nhất cao về ý chí và hành động, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với kết quả cao hơn năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: PHÚ SƠN

Triển khai hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương; Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; về chức năng của Quân đội, nhất là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình; gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam rà soát đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Chương trình làm việc toàn khóa của Quân ủy Trung ương; Chương trình làm việc của Thường vụ Quân ủy Trung ương năm 2023 để có kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể.

Chủ động kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị theo Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Tập trung nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về cơ cấu, số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và điều chỉnh lực lượng theo Đề án. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chú trọng kiểm tra giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra giám sát. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Xem xét giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng và đơn, thư tố cáo, khiếu nại chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các chế độ chính sách đặc thù cho lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

KIM ANH