Thiếu tá HOÀNG ĐỨC DANH, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 5, Quân khu 7: 

Cán bộ Đoàn cần nêu gương từ những hành động nhỏ

Đội ngũ cán bộ Đoàn có vai trò rất quan trọng, là những người trực tiếp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác Đoàn, một vấn đề hết sức quan trọng là nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp.

Thời gian qua, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được nâng lên, có sự chuyển biến tích cực, toàn diện về nhận thức và kỹ năng hoạt động thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận, trong quá trình hoạt động, vẫn còn một số cán bộ Đoàn chưa thật sự nhiệt huyết, năng lực còn hạn chế, chưa phát huy tối đa sức trẻ, sự sáng tạo trong công tác. Chính vì vậy, hiệu quả của các phong trào chưa cao.

leftcenterrightdel
Thiếu tá Hoàng Đức Danh.  

Trước thực trạng nêu trên, tôi cho rằng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn các cấp không có gì là quá cao siêu, mà chính xuất phát từ những hành động đẹp nhỏ nhất trong công việc và đời sống thường ngày. Bản thân xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, tạo sự thống nhất nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn. Đây là biện pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu tạo nền tảng ban đầu, định hướng tổ chức, chỉ đạo việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn.

Hai là, bồi dưỡng, sử dụng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn. Những tấm gương thực tiễn sống động của cán bộ Đoàn có vai trò to lớn trong giáo dục đoàn viên, có sức hấp dẫn cuốn hút mạnh mẽ có thể làm chuyển hóa, thay đổi nhận thức, tình cảm, ý chí và hành vi, hành động của đoàn viên, thanh niên theo hướng tích cực.

Ba là, tổ chức có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn. Đây là hoạt động thiết thực đáp ứng được nhu cầu tâm sinh lý của thanh niên - lứa tuổi đầy nhiệt huyết cách mạng, ưa thích các hoạt động bề nổi, sẵn sàng xung kích đi đầu thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Qua các hoạt động phong trào sẽ tập hợp được đông đảo đoàn viên hăng hái tham gia, tạo bầu không khí sôi nổi, sự đoàn kết gắn bó, chung tay, chung sức hướng đến những mục tiêu chung.

------------------

Đại úy NGUYỄN NGỌC LUÂN, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vì ngày mai lập nghiệp

Thanh niên là lực lượng vô cùng quan trọng, vì thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, việc nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng tuổi trẻ vì ngày mai lập nghiệp là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Phần lớn thanh niên Việt Nam có trách nhiệm cao đối với Tổ quốc; luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc cần; đồng thời luôn có khát vọng cống hiến, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên sống mờ nhạt, chưa xác định rõ mục tiêu phấn đấu, hoài bão và khát vọng của bản thân; không chịu rèn luyện, không lo lập nghiệp mà chạy theo lối sống thực dụng, ăn chơi, hưởng thụ, lao vào các tệ nạn xã hội... Từ thực trạng đó đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

leftcenterrightdel
Đại úy Nguyễn Ngọc Luân. 

Theo tôi, cần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp trong phát huy vai trò của tổ chức đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tổ chức các chương trình, hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Phát huy tính tích cực, tự giác của thanh niên trong quá trình tự học tập, rèn luyện, luôn "dưỡng tâm trong", "rèn trí sáng", "xây hoài bão lớn" và hình thành tác phong "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung" trong học tập, công tác, lao động sản xuất. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề và giải quyết việc làm, cần có sự quan tâm đúng mức của các cấp, ngành, địa phương để có những chương trình, chính sách đồng bộ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp.

Mỗi thanh niên luôn có quan điểm riêng về khát vọng, hoài bão, ước mơ tùy thuộc vào hoàn cảnh, trình độ, năng lực của mình, nhưng những ước mơ, hoài bão đó phải vì mục tiêu lý tưởng "Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH", vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

-----------------

Thượng úy NGUYỄN VĂN HÙNG, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Kỹ thuật, Vùng Cảnh sát biển 4:

 Tạo môi trường để thanh niên học tập, nâng cao trình độ

Tôi nhận thấy một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa phát huy tối đa khả năng, thế mạnh của mình trong các hoạt động giáo dục, tạo môi trường học tập cho thanh niên, chưa có nhiều giải pháp thiết thực phát huy vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn đối với thanh niên. Đồng thời, công tác hỗ trợ thanh niên sau các hoạt động giáo dục ở một vài nơi chưa được đầu tư và quan tâm đúng mức, vẫn chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập hoặc đoạt giải cao trong việc tham gia giải thưởng các cấp.

leftcenterrightdel
Thượng úy Nguyễn Văn Hùng. 

Thực tế triển khai hoạt động tuyên truyền, định hướng giáo dục cho thanh niên còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, rút kinh nghiệm, như: Nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, định hướng giáo dục cho thanh niên chưa thực sự phong phú, đa dạng, chất lượng và hiệu quả; thanh niên sau khi được giáo dục về khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm thông tin về các chương trình, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là thông tin về các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước dành cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Sự mạnh mẽ tìm tòi và tư duy, quyết tâm khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế của một số thanh niên chưa thực sự rõ ràng. Bên cạnh đó, trình độ kiến thức, kỹ năng, phương pháp của một số cán bộ Đoàn, Hội còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong việc tuyên truyền, định hướng, giáo dục, hỗ trợ thanh niên… Từ đó, mà hiệu quả và chất lượng thực tế còn chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Công tác giáo dục cho đội ngũ thanh niên có lúc chưa được coi trọng đúng mức; nội dung, hình thức giáo dục còn xơ cứng, chưa thật phù hợp đặc điểm tâm, sinh lý thanh niên. Một số chương trình giáo dục của tổ chức đoàn thanh niên chậm đổi mới, chưa mạnh dạn sáng tạo đề xuất và thực hiện nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, vì thế, còn thiếu chiều sâu, chưa thực sự hấp dẫn thu hút đoàn viên, thanh niên.

Theo tôi, bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn là tạo môi trường giáo dục tốt cho thanh niên, thúc đẩy phong trào học tập, sớm triển khai các chương trình giáo dục, định hướng, hỗ trợ thanh niên với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng. Chính những hoạt động giáo dục tốt cho thanh niên sẽ là nhân tố quyết định đến việc sẽ ra đời nhiều loại hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, những mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

---------------

Trung úy LƯƠNG BÁ HIẾU, Phó đại đội trưởng Đại đội Thông tin, Lữ đoàn 215, Binh chủng Tăng thiết giáp:

 Nâng cao trách nhiệm của thanh niên tham gia bảo vệ Tổ quốc

Trước tác động của nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng tới nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được chú trọng ở các tổ chức trong cả nước, có nhiều cách làm hay sáng tạo, đổi mới về mặt hình thức và nội dung như giáo dục quốc phòng, an ninh trong các nhà trường, tổ chức diễn đàn, hoạt động câu lạc bộ, sử dụng các trang mạng xã hội… Tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên hiểu rõ về lòng yêu nước, trách nhiệm của mỗi bản thân trong xây dựng quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Trung úy Lương Bá Hiếu. 

Song công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho thanh niên còn một số hạn chế như: Phương pháp giáo dục còn chưa đổi mới về nội dung và phương pháp; còn chung chung, chưa chỉ rõ cụ thể vai trò, trách nhiệm của mỗi thanh niên trong nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh; công tác giáo dục chưa gắn với thực tiễn việc làm, hành động của mỗi thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một số đoàn viên, thanh niên chưa hiểu rõ trách nhiệm trong xây dựng quốc phòng, an ninh; một số thanh niên không chịu khó học tập, rèn luyện bản thân, có lối sống buông thả, thiếu tôn trọng pháp luật, bị các đối tượng xấu xúi giục gây ra các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Giải pháp cho vấn đề trên, theo tôi, cần giáo dục cho thanh niên hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; ngăn chặn, đẩy lùi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh.

Cần gắn vai trò, trách nhiệm của mỗi thanh niên trong nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bằng hành động và việc làm cụ thể tại cơ quan đơn vị, địa phương mình sinh sống, công tác.

------------------

Thiếu tá VÕ THÀNH NHÂN, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Sư đoàn 330, Quân khu 9:

 Nhân lên sức mạnh đoàn kết

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Lời dạy của Người ngày càng mang tính thời sự, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để đón nhận những cơ hội cùng thách thức lớn của quá trình hội nhập ngày một sâu rộng.

Trong những năm qua, mặc dù đất nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường. Tuy nhiên, có lúc, có nơi chưa phát huy được vai trò, sức mạnh của nhân dân. Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước đan xen cả thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn đối với sự nghiệp đổi mới nói chung và đường lối xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, kích động, chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

leftcenterrightdel
Thiếu tá Võ Thành Nhân. 

Trước tình hình đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền để các cấp, ngành, lực lượng nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay trở nên cấp thiết.

Để làm tốt công tác này, trước hết, công tác tuyên truyền cần phải làm cho nhân dân thấm nhuần lời dạy của Người. Tuyên truyền chính xác, đầy đủ, kịp thời, phản bác các thông tin xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, đổi mới phương thức tuyên truyền trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện để bảo đảm truyền tải nhanh nhất, kịp thời nhất các nội dung và định hướng tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

---------------------------

Học viên VƯƠNG HOÀNG ĐẾ, Trung đội 7, Đại đội 18, Tiểu đoàn 6, Trường Sĩ quan Lục quân 1:

 Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng chống phá khối đại đoàn kết dân tộc dưới nhiều hình thức và thủ đoạn quyết liệt, phức tạp hơn, đặc biệt đối tượng mà chúng quan tâm hướng đến là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên.

Thực tế đã cho thấy có những thanh niên bị các thế lực thù địch lợi dụng vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc. Chính vì lẽ đó đã đặt ra những vấn đề cấp thiết cho thanh niên Việt Nam, nhanh chóng đề ra các giải pháp căn cơ đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

leftcenterrightdel
Học viên Vương Hoàng Đế. 

Việc rất cần thiết là tăng cường bồi dưỡng, giáo dục quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, giúp tuổi trẻ nhận thức đúng đắn, nhận diện được những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đoàn viên, thanh niên các địa phương trong việc đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại. Thông qua đó vừa củng cố tinh thần đoàn kết giữa thanh niên các địa phương trong cả nước, vừa nâng cao kinh nghiệm, trình độ đấu tranh của tuổi trẻ.

Cần tiếp tục quan tâm xây dựng các chính sách đối với thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để thanh niên có điều kiện được học tập, phát triển, nhận thức đúng đắn trước các quan điểm sai trái, thù địch. Tận dụng tối đa nền tảng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền như video, clip, hình ảnh, bài viết để tiếp cận và lôi cuốn, thu hút thanh niên trong đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái. Kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trước các sự kiện chính trị quốc tế, khu vực và trong nước.

HỒNG THẠNH (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.