Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Bình tĩnh, tự tin kiểm tra “3 tiếng nổ”

Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Bình tĩnh, tự tin kiểm tra “3 tiếng nổ”

Quân khu 1: Kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 306

Quân khu 1: Kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 306

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) thăm, chúc Tết tại Lữ đoàn Can thiệp số 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia

đoàn 5 (Quân khu 7) thăm, chúc Tết tại Lữ đoàn Can thiệp số 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia

Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 sơ kết 3 năm Kết luận số 01 Nghị quyết số 847

đoàn 312, Quân đoàn 12 sơ kết 3 năm Kết luận số 01 Nghị quyết số 847

Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 sơ kết 3 năm Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương

đoàn 325, Quân đoàn 12 sơ kết 3 năm Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra kết quả giáo dục, đào tạo tại Trường Quân sự Quân khu 1

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra kết quả giáo dục, đào tạo tại Trường Quân sự Quân khu 1