Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 (Quân khu 9): Viết tiếp truyền thống “Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn”

Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 (Quân khu 9): Viết tiếp truyền thống “Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn”

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9

Thư của Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9

Vận dụng kinh nghiệm cuộc hành quân

Vận dụng kinh nghiệm cuộc hành quân "thần tốc" của Quân đoàn 1 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 vào điều kiện tác chiến hiện nay

Quân đoàn 1 và Báo Quân đội nhân dân tổ chức Tọa đàm: Viết tiếp truyền thống

Quân đoàn 1 và Báo Quân đội nhân dân tổ chức Tọa đàm: Viết tiếp truyền thống "Thần tốc - Quyết thắng”

Quyết định thành lập Quân đoàn 1 và các quân đoàn chủ lực trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh hiện nay

Quyết định thành lập Quân đoàn 1 và các quân đoàn chủ lực trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh hiện nay

Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Hiệu quả mô hình “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”

Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1): Hiệu quả mô hình “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ”