4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1): Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị

Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1): Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị

Giao lưu cán bộ, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới tại Sư đoàn 346, Quân khu 1

Giao lưu cán bộ, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới tại Sư đoàn 346, Quân khu 1

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

đoàn 3 (Quân khu 1): Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Ngày đầu quân ngũ của chiến sĩ mới Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1

Ngày đầu quân ngũ của chiến sĩ mới Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 và một số đơn vị Quân khu 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 và một số đơn vị Quân khu 1