Vùng Cảnh sát biển 4: Xây dựng đơn vị chính quy, sạch, đẹp

Vùng Cảnh sát biển 4: Xây dựng đơn vị chính quy, sạch, đẹp

Vùng Cảnh sát biển 4- Sức trẻ tuổi 25

Vùng Cảnh sát biển 4- Sức trẻ tuổi 25

Vùng Cảnh sát biển 4 bàn giao

Vùng Cảnh sát biển 4 bàn giao "nhà đồng đội" cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ nhân dân Cà Mau khắc phục hậu quả giông lốc

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ nhân dân Cà Mau khắc phục hậu quả giông lốc

Vùng Cảnh sát biển 4 bắt tàu vận chuyển dầu DO trái phép

Vùng Cảnh sát biển 4 bắt tàu vận chuyển dầu DO trái phép

Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh thi đua giành 4 nhất

Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh thi đua giành 4 nhất