Từ đầu năm 2024 đến nay, Cục Xe-Máy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất về công tác kỹ thuật xe-máy. Nổi bật là đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác kỹ thuật xe-máy, công tác kỹ thuật tăng thiết giáp, công tác bảo đảm an toàn giao thông trong Quân đội và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kỹ thuật công binh...

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Xe-Máy và các cơ quan, đơn vị dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Cục thực hiện tốt công tác tham gia bảo đảm trang bị; chấp hành nghiêm các quy định trong mua sắm, cấp phát, cấp đổi, phúc tra, xử lý trang bị xe-máy, tăng thiết giáp bảo đảm nhanh gọn, đúng quy định; tham gia bảo đảm 12 xe nghi lễ phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; tạo nguồn 748 xe ô tô; tham gia phúc tra 202 trang bị xe-máy đề nghị loại khỏi trang bị quân sự của các đơn vị và nghiệm thu 40 xe ô tô quân sự sau cải tạo.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Quế Lâm chủ trì hội nghị. 

Các đơn vị trong Cục đã làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho trang bị, trong đó hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất đủ nội dung, đúng quy trình và tổ chức nghiệm thu, bàn giao chặt chẽ, kết quả trung bình đạt 55-60% kế hoạch năm; tập trung ưu tiên bảo đảm kỹ thuật cho các trang bị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, cứu hộ cứu nạn; các đơn vị đóng quân trên địa bàn trọng tâm, trọng điểm, biển đảo, duy trì, nâng cao hệ số kỹ thuật xe-máy, tăng thiết giáp các đơn vị toàn quân; hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; huấn luyện bổ túc hơn 400 lái xe của các đơn vị toàn quân... 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2024, Cục Xe-Máy đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Từ nay đến cuối năm 2024, Cục Xe-Máy xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kỹ thuật xe-máy là làm tốt công tác tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong Quân đội.

Đồng thời tham mưu hiệu quả cho Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật xe-máy, tăng thiết giáp trong thực hiện Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam và 80 năm Ngày Quốc khánh...

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị toàn quân hoàn thành toàn diện kế hoạch bảo đảm kỹ thuật xe-máy năm 2024, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng việc hướng dẫn, chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ thuật xe-máy, tăng thiết giáp phục vụ các đợt diễn tập trong năm 2024.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.