Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng

Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng

Nâng cao công tác kỹ thuật nội bộ cơ quan Cục Xe-Máy

Nâng cao công tác kỹ thuật nội bộ cơ quan Cục Xe-Máy

Cục Xe - Máy tổ chức Phiên chợ 0 đồng tại Đồng Nai

Cục Xe - Máy tổ chức Phiên chợ 0 đồng tại Đồng Nai

Cục Xe-Máy khánh thành Nhà truyền thống

Cục Xe-Máy khánh thành Nhà truyền thống

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y

Cục Xe-Máy chấm thi nội dung “xe tốt” tại Học viện Quân y

Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật chấm thi Hội thi xe tốt, lái xe giỏi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật chấm thi Hội thi xe tốt, lái xe giỏi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự