leftcenterrightdel

Ban giám khảo kiểm tra sổ sách, hồ sơ chuyên ngành.

Ban giám khảo đã tiến hành chấm các nội dung: Hệ thống hồ sơ, sổ sách, mẫu biểu quản lý đo lường; thi nghiệp vụ ngành (kiến thức nghiệp vụ ngành, lên lớp tập huấn, lập báo cáo); thi cơ sở đo lường-chất lượng; trắc nghiệm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và thực hành kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng trang bị, kỹ thuật.

leftcenterrightdel

 Phần thi thực hành của kiểm định viên tại Vùng 3 Hải quân.

Để đạt kết quả trong hội thi, thời gian qua cơ quan Kỹ thuật Vùng 3 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo Trạm Đo lường-Chất lượng của Xưởng Sửa chữa tổng hợp làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người, vũ khí trang bị kỹ thuật; quá trình tham gia hội thi, đơn vị đã bám sát kế hoạch, chấp hành nghiêm quy chế; cán bộ nhân viên tham gia thi nắm vững kiến thức chuyên môn, xử lý tốt các tình huống do ban giám khảo đưa ra, hệ thống sổ sách đầy đủ, đúng quy định.

leftcenterrightdel

Các thí sinh thực hiện phần thi trắc nghiệm. 

Hội thi góp phần đánh giá trình độ, chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhân viên về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và công tác xây dựng nền nếp chính quy ngành tại đơn vị cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: HOÀNG DIỆU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.