Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023

Hải đội 314, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân: Đơn vị dẫn đầu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Hải đội 314, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân: Đơn vị dẫn đầu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”

Tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”

Huấn luyện

Huấn luyện "3 thực chất" ở Vùng 2 Hải quân

Vùng 3 Hải quân khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024

Vùng 3 Hải quân khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024

Vùng 3 Hải quân kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Vùng 3 Hải quân kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Vùng 3 Hải quân: Khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ ngành công tác Đảng, công tác chính trị

Vùng 3 Hải quân: Khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ ngành công tác Đảng, công tác chính trị

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thăm, chúc Tết tại Vùng 3 Hải quân và Hải đội dân quân thường trực Đà Nẵng

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thăm, chúc Tết tại Vùng 3 Hải quânHải đội dân quân thường trực Đà Nẵng