Dự khai mạc có đại diện cán bộ Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần); lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban cơ quan, đơn vị thuộc Cục Quân nhu và 20 thí sinh là cán bộ trực tiếp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị ở các chi bộ cơ sở cơ quan và đầu mối đơn vị trực thuộc Cục Quân nhu.

leftcenterrightdel
 Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc hội thi.

Theo Đại tá Nguyễn Vũ Thăng, Chủ nhiệm Chính trị Cục Quân nhu, trong thời gian 1 ngày thi, các thí sinh chuẩn bị, trình bày 1 chuyên đề (1 bài) trong chương trình giáo dục chính trị mà mình trực tiếp giảng dạy từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2023, theo phân cấp cụ thể cho 2 đối tượng gồm: Các đồng chí là chính trị viên, chủ nhiệm chính trị của các kho trực thuộc Cục, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu Quân nhu, bí thư (phó bí thư) chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục Quân nhu và cán bộ chính trị, bí thư (phó bí thư) chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ngoài các nội dung trên, thí sinh có thể giảng chuyên đề giáo dục chính trị hằng năm do đơn vị tự xác định.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu và thí sinh dự khai mạc hội thi.

Bài giảng của thí sinh được sử dụng ở cả hai hình thức gồm bài giảng truyền thống và bài giảng điện tử. Đối với nội dung thực hành giảng bài, trong thời gian 25-30 phút, thí sinh thể hiện giảng 1 đến 2 nội dung trong bài giảng đã chuẩn bị theo chỉ định của Ban giám khảo. Sau khi thí sinh giảng bài xong, Ban giám khảo nêu tình huống sư phạm để thí sinh xử lý và có thể hỏi thêm một số câu hỏi phụ để làm rõ những nội dung trong bài giảng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi khai mạc hội thi.

Phát biểu chỉ đạo, khai mạc hội thi, Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu nhấn mạnh: Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ trực tiếp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị ở các chi bộ nâng cao kiến thức toàn diện, kỹ năng giảng dạy chính trị và trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đối với công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Cục Quân nhu kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi của Ban giám khảo và các thí sinh.

Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị. Với ý nghĩa quan trọng đó, Đại tá Hà Chí Dũng yêu cầu các thí sinh làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch bài giảng đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung bài giảng phải có tính định hướng tư tưởng rõ ràng, khoa học, nội dung hợp lý, có tính chiến đấu, phản bác các quan điểm sai trái; quá trình giảng dạy cần thể hiện sinh động, hấp dẫn, có tính thuyết phục cao.

leftcenterrightdel

 Thí sinh thực hành nội dung giảng dạy chính trị tại hội thi.

Đối với Ban tổ chức, cần điều hành, hướng dẫn Hội thi bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, kế hoạch đã phê duyệt. Các đồng chí trong Ban giám khảo tổ chức nhận xét, chấm điểm bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác; lựa chọn các thí sinh xuất sắc để biểu dương, khen thưởng, tiếp tục bồi dưỡng để tham gia hội thi của cấp trên trong thời gian tới.

Ngay sau phần khai mạc, các thí sinh đã thực hiện nội dung thi theo kế hoạch xác định.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN