leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Giai đoạn 2019 - 2024, Cục Chính trị Quân khu 5 đã có 96 tập thể và 594 cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Đặc biệt, Cục Chính trị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2020, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2021, 2022, Quân khu tặng Cờ thi đua năm 2023. Kết quả đó khẳng định, công tác thi đua, khen thưởng (TĐ,KT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) luôn được Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội.

Trong những năm qua, công tác TĐ,KT và Phong trào TĐQT của Cục Chính trị Quân khu 5 được triển khai chặt chẽ, đổi mới toàn diện, thực sự là đòn bẩy nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của Cục lên một bước tiến mới.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Cục trưởng Cục Chính trị (Quân khu 5) điều hành Đại hội.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, chất lượng tốt; Phong trào TĐQT phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu; trận địa chính trị tư tưởng luôn được giữ vững, kết quả xây dựng các tổ chức có sự chuyển biến, tiến bộ; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đi vào nền nếp; công tác bảo đảm HC-KT đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ không ngừng được cải thiện, nâng lên; doanh trại đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Trịnh Đình Thạch ghi nhận, biểu dương kết quả công tác TĐ,KT và Phong trào TĐQT của Cục Chính trị 5 năm qua. Đặc biệt, những tập thể, các nhân được tuyên dương, khen thưởng tại Đại hội lần này, để tiếp tục nâng cao, đổi mới, phát triển công tác TĐ,KT và Phong trào TĐQT trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân khu đề nghị, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản cấp trên về công tác TĐ,KT. Bám sát, cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu của Hội đồng TĐ,KT Quân khu, đẩy mạnh công tác TĐ,KT và Phong trào TĐQT, tập trung đột phá có trọng điểm, khắc phục hiệu quả khâu yếu, mặt yếu, việc mới, việc khó và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu 5 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội.

Tin, ảnh: LÊ TÂY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.