leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo đại hội.

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Điều hành Công ty và sự đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty, công tác công đoàn và phong trào công nhân Công ty Cổ phần 22 phát triển rộng khắp; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát thực tiễn, phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Vị thế vai trò của tổ chức công đoàn được khẳng định, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội. 

Các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được tổ chức hiệu quả, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... Qua các phong trào thi đua đã góp phần tạo động lực cho đoàn viên công đoàn, người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm qua, đoàn viên công đoàn, người lao động Công ty đã có 65 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng. 

leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. 

Tại đại hội, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, chỉ ra một số mặt còn hạn chế, rút ra 5 bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp, biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

leftcenterrightdel

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2023-2028; đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ XI.

Đại hội cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Trọng tâm là: Tăng cường giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động của Công ty phát triển toàn diện; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tham gia quản lý doanh nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Công ty trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần 22 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2023-2028 và các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ XI. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đạt được 5 năm qua, thời gian tới, Đảng ủy Công ty Cổ phần 22 cần tập trung lãnh đạo, quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, lấy người lao động làm trung tâm, vì sự phát triển của công ty. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục thiết thực, phù hợp với điều kiện làm việc của đoàn viên công đoàn, người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và các Cuộc vận động một cách hiệu quả. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, để nâng cao trình độ mọi mặt cũng như phương pháp, kỹ năng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí; đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng cục Hậu cần lần thứ XI gồm 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Tin, ảnh: KIM ANH – THĂNG BẢY