Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 622 của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo trong Cơ quan Tổng cục Chính trị và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023 của Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Theo đó triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị tập trung bồi dưỡng nguyên tắc lý luận và thống nhất nội dung, thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho chỉ huy và cơ quan; huấn luyện chiến dịch; huấn luyện chiến đấu và huấn luyện hậu cần.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: KIM NGOC 

Năm nay, Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ đổi mới về phương pháp huấn luyện, kiểm tra bắn súng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rà soát các đối tượng tham gia bắn đạn thật, kiên quyết bảo đảm các đối tượng phải tham gia huấn luyện và kiểm tra theo quy định. Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện văn kiện tác chiến khi có thay đổi về nhiệm vụ, người chỉ huy, tổ chức biên chế, vị trí đóng quân. Duy trì kíp trực đúng quy định, các thành phần kíp trực phải nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, thuần thục thứ tự, các bước xử lý khi có sự cố và tình huống xảy ra. Chỉ huy các cấp tăng cường công tác kiểm tra đối với mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị kỹ thuật...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) quán triệt Nghị quyết số 622 của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo trong Cơ quan Tổng cục Chính trị. Ảnh: KIM NGỌC.
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 622 của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Căn cứ vào kế hoạch công tác quân sự của Cơ quan Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng đối tượng, đủ nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong điều hành và tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị trong kiểm tra thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu, nhất là việc duy trì hệ thống canh trực, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt phương châm yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, phúc tra kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, theo dõi đánh giá kết quả, gắn kết quả huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu là tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2023.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: KIM NGỌC 

Cũng tại Hội nghị, Cơ quan Tổng cục Chính trị đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc 11-6-1948/11-6-2023; Phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2023; Phong trào thi đua Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

DUY ĐÔNG