Theo đó, trong 5 năm qua, Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Trong công tác xây dựng, phát triển không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp, Bộ tư lệnh 86 chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai thực hiện; xây dựng và triển khai các giải pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái số về an toàn thông tin, an ninh mạng trên một số hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và hệ thống mạng máy tính quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; phối hợp tổ chức nhiều buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp…

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86 chủ trì hội nghị. 

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh 86 cũng nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh, từng bước hoàn thiện các phương án tác chiến không gian mạng; tổ chức, tham gia có hiệu quả các cuộc diễn tập cấp Quốc gia, Bộ Quốc phòng; tổ chức trinh sát mạng, kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục nhiều lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần mềm gián điệp trên mạng máy tính quân sự, mạng Internet; tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng, phát triển và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam trên không gian mạng; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và tham gia hợp tác quốc tế đưa vào ứng dụng phát triển sản phẩm bảo đảm an toàn thông tin, tác chiến không gian mạng, công nghệ thông tin.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Bộ tư lệnh 86 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; cụ thể hóa, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng các chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và bảo đảm công nghệ thông tin; tích cực tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học công nghệ, làm chủ công nghệ hiện đại, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Thông qua đó, góp phần xây dựng Bộ tư lệnh 86 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; làm nòng cốt xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng toàn quân hiện đại và thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng vững chắc.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.