Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị là hoạt động thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật ở đơn vị; rút kinh nghiệm và có biện pháp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực kinh nghiệm và phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị. Năm 2022, Bộ tư lệnh 86 đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội thi cấp cơ sở và đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng nhấn mạnh, hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị ở các cấp; đồng thời nắm được chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị. Bên cạnh đó, hội thi cũng là dịp để tăng cường trao đổi kinh nghiệm; phát hiện, nhân rộng, phổ biến điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh phát biểu khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. 

Trên tinh thần đó Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng yêu cầu ban tổ chức duy trì, quản lý và điều hành nghiêm túc hội thi; bảo đảm tốt về mọi mặt cho các bộ tham gia thi. Ban giám khảo chấm điểm và đánh giá kết quả công tâm, khách quan, chính xác, phản ánh đúng chất lượng của từng nội dung thi, từng cán bộ dự thi; tham mưu lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu để tham gia hội thi giảng dạy chính trị cấp toàn quân.

Theo kế hoạch, hội thi diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-4. Tham gia hội thi năm nay có 24 thí sinh chia làm 3 đối tượng, gồm: Đối tượng là chính ủy, phó chính ủy, chính trị viên các viện; đối tượng trợ lý chính trị bộ tư lệnh và chủ nhiệm chính trị các lữ đoàn, các viện và đối tượng là chính trị viên tiểu đoàn, trợ lý chính trị các trung tâm.

leftcenterrightdel
Thí sinh thực hành phần thi trắc nghiệm trên máy tính. 

Các thí sinh tham gia 3 phần thi: Soạn bài giảng; thi kiến thức và thực hành bài giảng kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài. Đối với phần thi chuẩn bị bài giảng, các thí sinh chuẩn bị bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử về một chuyên đề trong chương trình giáo dục chính trị do bản thân trực tiếp giảng dạy từ năm 2019 đến tháng 4-2023.

Trong đó đối tượng là chính ủy, phó chính ủy lữ đoàn và tương đương, trợ lý chính trị cơ quan bộ tư lệnh và chủ nhiệm chính trị các lữ đoàn chuẩn bị bài giảng nội dung quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương... Đối tượng chính trị viên tiểu đoàn, trợ lý chính trị trung tâm chuẩn bị bài trong tài liệu học tập chính trị của chiến sĩ mới; tài liệu giáo dục chính trị cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng… Ngoài các nội dung trên, thí sinh có thể giảng chuyên đề giáo dục chính trị do đơn vị tự xác định.

leftcenterrightdel
Ban giám khảo theo dõi phần thi trắc nghiệm của các thí sinh. 

Về phần thi thực hành, thí sinh thực hành giảng từ 1 đến 2 nội dung trong bài giảng đã chuẩn bị theo chỉ định của ban giám khảo. Sau khi giảng bài, ban giám khảo nêu tình huống sư phạm để thí sinh xử lý và có thể hỏi thêm một số câu hỏi phụ để làm rõ nội dung trong bài giảng. Đối với phần thi kiến thức, thí sinh thực hiện thi trắc nghiệm trên máy tính có cài đặt phần mềm kiểm tra.

Tin, ảnh: MINH MẠNH