leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Minh Long kết luận kiểm tra.  

Sau khi kiểm tra thực tế tại Ban CHQS huyện Tư Nghĩa và các cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, đoàn công tác ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm của đơn vị.

leftcenterrightdel
Thành viên đoàn kiểm tra văn bản công tác Đảng, công tác chính trị Ban CHQS huyện Tư Nghĩa. 

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt, xuất sắc. Đơn vị đã tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân toàn diện; có những bước đột phá mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác huấn luyện, diễn tập; chủ động làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, vận động quần chúng… góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc; tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra kho vũ khí đạn tại Ban CHQS huyện Tư Nghĩa.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra phương tiện, nội dung công tác tuyên truyền đặc biệt Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Minh Long đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ năm 2024; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng tỉnh giai đoạn 2019-2024; triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh…

Tin, ảnh: KIM NGÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.