Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với bão số 3

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với bão số 3

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn 83, Tỉnh đội Quảng Ngãi

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn 83, Tỉnh đội Quảng Ngãi

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác quân sự,quốc phòng địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác quân sự,quốc phòng địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi

Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi

Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi