Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi

Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi

BSR ủng hộ 1 tỷ đồng Quỹ

BSR ủng hộ 1 tỷ đồng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh Quảng Ngãi

Bàn giao nhà, tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Ngãi

Bàn giao nhà, tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Ngãi

Lấy kinh tế biển là trọng tâm trong phát triển tỉnh Quảng Ngãi

Lấy kinh tế biển là trọng tâm trong phát triển tỉnh Quảng Ngãi