Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Hậu cần; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các phòng, ban chức năng thuộc Viện Thiết kế.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chủ trì hội nghị bàn giao.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bàn giao nguyên trạng Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng (Viện Thiết kế) trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Tổng cục Hậu cần. Quyết định nêu rõ, điều chuyển nguyên trạng Viện Thiết kế bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, quân số hiện có, hồ sơ, tài liệu; công tác Đảng, công tác chính trị; tài chính, doanh cụ, doanh trại, trang thiết bị… về trực thuộc Tổng cục Hậu cần; việc điều chuyển thực hiện xong trước ngày 30-10-2022, báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng theo quy định.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu tại hội nghị bàn giao.

Quyết định cũng giao Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hậu cần, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn và tổ chức bàn giao theo đúng quy định, bảo đảm các hoạt động của Viện Thiết kế không bị gián đoạn. Viện Thiết kế tổ chức kiểm kê; phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Hậu cần và các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thiện hồ sơ bàn giao theo đúng quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; chốt số liệu bàn giao tại thời điểm ngày 30-9-2022 và tăng, giảm tại thời điểm bàn giao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị bàn giao.

Đối với Tổng cục Hậu cần, tổ chức tiếp nhận Viện Thiết kế theo đúng quyết định; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Viện Thiết kế. Ngoài ra, quyết định cũng giao các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Tổng cục Hậu cần, Viện Thiết kế hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện bàn giao theo quy định.

leftcenterrightdel
 Đại diện Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bàn giao nguyên trạng Viện Thiết kế trực thuộc Bộ Quốc phòng về trực thuộc Tổng cục Hậu cần.
leftcenterrightdel
 Thượng tá Hoàng Tuấn, Viện trưởng Viện Thiết kế báo cáo tóm tắt biên bản, nội dung bàn giao.

Sau khi nghe công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện chỉ huy Viện Thiết kế đã báo cáo tóm tắt biên bản, nội dung bàn giao; các đại biểu thảo luận một số nội dung liên quan. Trước sự chứng kiến của Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và đông đảo các đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần và Thượng tá Hoàng Tuấn, Viện trưởng Viện Thiết kế đã ký biên bản bàn giao.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Trước sự chứng kiến của Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các đại biểu cơ quan chức năng, đại diện lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và chỉ huy Viện Thiết kế đã ký biên bản bàn giao.

Hiện nay, Viện Thiết kế có chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thực hiện công tác khảo sát, thiết kế doanh trại; nghiên cứu khoa học; kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình trong và ngoài quân đội. Nhiệm vụ chủ yếu của Viện là thực hiện công tác thiết kế, ban hành, quản lý và ứng dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trong xây dựng doanh trại quân đội; nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng và quản lý sử dụng các công trình quốc phòng; kiểm định đánh giá chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình đầu tư xây dựng và sau khi hoàn thành cũng như khi có sự cố công trình xây dựng; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, chủ trì công tác quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch hệ thống doanh trại trong toàn quân cùng một số nhiệm vụ liên quan khác.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN