Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: Đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Hà Nội và Bộ Công an; Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương (QUTW); đại biểu một số cơ quan, đơn vị chức năng… Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu các đơn vị trực thuộc QUTW, Bộ Quốc phòng với gần 1.300 đại biểu của các cơ quan, đơn vị chức năng và thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35, thời gian qua Ban chỉ đạo 35 QUTW đã kịp thời tham mưu với Thường vụ QUTW lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn các cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã quán triệt, cụ thể hóa các chiến lược quân sự, quốc phòng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 35; chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội và đơn vị trong tình hình mới.

QUTW chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành hướng dẫn cụ thể chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo các cấp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu, kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng và thế trận, tổ chức đấu tranh với nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo. Các cơ quan chức năng của Ban chỉ đạo 35 QUTW phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ngoài Quân đội chủ động cập nhật, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đấu tranh. Qua đó khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được Ban chỉ đạo 35 Trung ương và các ban, bộ, ngành đánh giá cao.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tham luận tại hội nghị.  

Về kết quả cụ thể, trên lĩnh vực lý luận chính trị, các cơ quan, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên, tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập, quán triệt, vận dụng thực hiện Nghị quyết số 35 và các kế hoạch, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Ban chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh triệt phá tin giả, thông tin xấu, độc. Tổ chức 2 Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (năm 2022 và 2023) từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân và tham gia thi cấp toàn quốc đạt kết quả tốt.

Các cơ quan báo chí quân đội bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích; duy trì và mở rộng các chuyên trang, chuyên mục phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “nhận diện sự thật”, đăng tải hàng nghìn tin, bài đấu tranh chuyên sâu bảo đảm tính giáo dục và chiến đấu, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận và đánh giá cao. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi thông tin của gần 1.000 kênh báo điện tử trong và ngoài nước; tổ chức theo dõi việc phát tán tài liệu của hơn 300 trang truyền thông điện tử của thế lực thù địch; đối với mạng xã hội Facebook, giám sát thường xuyên gần 15 triệu tài khoản và giám sát định kỳ khoảng 45 triệu tài khoản. Tổ chức 25 đợt đấu tranh, yêu cầu bóc gỡ gần 23.000 tin, bài viết có nội dung tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, hội nghị xác định, Ban chỉ đạo 35 các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, QUTW, Bộ Quốc phòng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên nắm, dự báo, quản lý, đánh giá chính xác, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội trước các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; nắm chắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp tuyên truyền, đấu tranh. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ tham gia. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đơn vị trong và ngoài quân đội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2018-2023.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp toàn quân. 

Tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2018-2023. Lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp toàn quân.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.