Theo báo cáo của Ban tổ chức, lớp tập huấn giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội năm 2023 đã hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra; nội dung tập huấn khá toàn diện, sâu sắc; công tác tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Nổi bật là, các đồng chí báo cáo viên đã bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ tập huấn, bảo đảm tính cụ thể, khoa học, tính chính trị, dự báo và định hướng cao; cung cấp nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn có giá trị thiết thực cho công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong Quân đội.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự buổi bế mạc tập huấn.

Các đồng chí học viên tham dự tập huấn đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ Quân đội, quy định của Đoàn 871 và của lớp tập huấn; 100% học viên biểu thị sự nhất trí cao với các nội dung truyền đạt của báo cáo viên; tích cực nghiên cứu, viết, nộp bài thu hoạch đầy đủ, đúng thời gian. Kết quả, 100% bài thu hoạch của học viên đạt khá, giỏi, trong đó, tỷ lệ đạt loại giỏi chiếm gần 30%. Điểm khác biệt là đợt tập huấn này cùng với việc tập huấn chung về nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Ban tổ chức đã đưa thêm nội dung tập huấn chuyên sâu về kỹ năng văn hóa nghệ thuật.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong phát biểu bế mạc lớp tập huấn.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong biểu dương kết quả đạt được của lớp tập huấn; thông tin, trao đổi những đặc điểm nổi bật tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan trực tiếp đến công tác giảng dạy, nghiên cứu của các cán bộ, học viên. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các trường, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong yêu cầu, các cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp về công tác quân sự, quốc phòng và công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

leftcenterrightdel
 Đại diện Ban tổ chức báo cáo kết quả lớp tập huấn tại buổi bế mạc.

Cùng với đó, tích cực cập nhật những nội dung mới trong các chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh quốc gia; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tăng cường giáo dục nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, làm cho người học nhận thức đúng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, có ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong trao đổi với các đại biểu, học viên tại buổi bế mạc tập huấn.

Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn; tích cực rà soát, đề xuất, điều chỉnh chương trình, nội dung, bổ sung giáo trình, tài liệu bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu đào tạo trong tình hình mới. Các cán bộ, giảng viên cần quán triệt, thực hiện nghiêm Đề án của Bộ Quốc phòng về “ Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội giai đoạn 2023 - 2030 ”; đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, tạo sự tiến bộ cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Quân đội.

Tin, ảnh: VĂN CHIẾN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.