Trong tuyên bố đăng tải trên mạng Twitter, bộ trên cho biết tên lửa được bắn từ hệ thống phòng không HISAR A+ đã phá hủy một máy bay không người lái mục tiêu tốc độ cao. Tên lửa HISAR thường được sử dụng để bảo vệ các căn cứ quân sự, cảng, cơ sở và bộ binh chống lại các loại máy bay cánh xoay và cánh cố định, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất và thiết bị bay không người lái. Đáng chú ý, hệ thống phòng không này có thể di chuyển trên mọi địa hình, thay đổi vị trí nhanh chóng, thời gian phản ứng ngắn và có năng lực phòng vệ 360 độ.

TTXVN