Theo ông Andrew MacDonald, chuyên gia phân tích hàng đầu của Jane’s Information Group, do tác động của đại dịch Covid-19, chi tiêu quốc phòng toàn cầu dự kiến giảm trong năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng trở lại. Tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu dự kiến sẽ đạt 2,23 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

MINH TRÍ