Xây dựng lực lượng tác chiến điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng lực lượng tác chiến điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng Quân đội ta “tinh, gọn, mạnh” - nhìn từ Army Games 2021

Xây dựng Quân đội ta “tinh, gọn, mạnh” - nhìn từ Army Games 2021

Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển

Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biểnphoto

Công tác chính sách tạo động lực mạnh mẽ xây dựng quân đội tiến lên hiện đại

Công tác chính sách tạo động lực mạnh mẽ xây dựng quân đội tiến lên hiện đại

Tạo bước phát triển nhanh, bền vững cho lực lượng thông tin liên lạc

Tạo bước phát triển nhanh, bền vững cho lực lượng thông tin liên lạc

Xử lý số liệu hải dương học công nghệ cao

Xử lý số liệu hải dương học công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ mới vào bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ứng dụng công nghệ mới vào bảo đảm an toàn thông tin mạng

Quân chủng Phòng không - Không quân nỗ lực thực hiện các khâu đột phá để tiến thẳng lên hiện đại

Quân chủng Phòng không - Không quân nỗ lực thực hiện các khâu đột phá để tiến thẳng lên hiện đại

Phát triển công nghiệp quốc phòng trong điều kiện mới

Phát triển công nghiệp quốc phòng trong điều kiện mới

Công nghiệp quốc phòng tạo bước đột phá trong quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia

Công nghiệp quốc phòng tạo bước đột phá trong quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia

Kiểm soát tốt chất lượng vũ khí, trang bị phục vụ sự phát triển của quân đội

Kiểm soát tốt chất lượng vũ khí, trang bị phục vụ sự phát triển của quân đội

 Lực lượng bộ binh trong lộ trình tiến lên hiện đại

Lực lượng bộ binh trong lộ trình tiến lên hiện đại

Tự động hóa công đoạn sơn liều phóng

Tự động hóa công đoạn sơn liều phóng

Say mê, sáng tạo, giải quyết

Say mê, sáng tạo, giải quyết "khâu căng, việc khó"

Những sáng kiến thiết thực phục vụ đời sống bộ đội

Những sáng kiến thiết thực phục vụ đời sống bộ đội