Quân đoàn 1: Tiếp lửa truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng”

Quân đoàn 1: Tiếp lửa truyền thống “Thần tốc - Quyết thắng”

Xây dựng lực lượng pháo cao xạ vững mạnh

Xây dựng lực lượng pháo cao xạ vững mạnh photo

Tuổi trẻ dấn thân với môi trường hóa học

Tuổi trẻ dấn thân với môi trường hóa học

Gắn kết tình đồng chí, đồng đội nơi đảo xa

Gắn kết tình đồng chí, đồng đội nơi đảo xa

Màn bắn pháo đẹp mắt của Lữ đoàn Pháo binh 572

Màn bắn pháo đẹp mắt của Lữ đoàn Pháo binh 572

Diễn tập phòng ngự bờ biển

Diễn tập phòng ngự bờ biển

Mạch máu thông tin thời bình

Mạch máu thông tin thời bình

Xây dựng Quân đội ta “tinh, gọn, mạnh” theo quan điểm Đại hội XIII - nhìn từ Army Games 2021

Xây dựng Quân đội ta “tinh, gọn, mạnh” theo quan điểm Đại hội XIII - nhìn từ Army Games 2021

Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển

Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biểnphoto

Xây dựng lực lượng tác chiến điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng lực lượng tác chiến điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Công tác chính sách tạo động lực mạnh mẽ xây dựng quân đội tiến lên hiện đại

Công tác chính sách tạo động lực mạnh mẽ xây dựng quân đội tiến lên hiện đại

Xử lý số liệu hải dương học công nghệ cao

Xử lý số liệu hải dương học công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ mới vào bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ứng dụng công nghệ mới vào bảo đảm an toàn thông tin mạng

Quân chủng Phòng không - Không quân nỗ lực thực hiện các khâu đột phá để tiến thẳng lên hiện đại

Quân chủng Phòng không - Không quân nỗ lực thực hiện các khâu đột phá để tiến thẳng lên hiện đại