Tại cuộc họp, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bùi Thị Minh Thủy cho biết, qua rà soát Báo cáo số 117/BC-BTNMT, Vụ Pháp chế nhận thấy có nhiều Bộ luật, Luật có nội dung chưa tương thích với Luật Đất đai như: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Bộ Luật Dân sự, Luật Công nghệ cao, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thi hành án dân sự, Luật Đấu giá tài sản…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Đối với những dự án luật đang có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 - 2024 như: Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Vụ Pháp chế đề nghị lãnh đạo bộ giao đầu mối là Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Thông tin dữ liệu đất đai, Vụ Kế hoạch - Tài chính bám sát góp ý, bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Trường hợp các nội dung có liên quan đến đất đai không được tiếp thu thì báo cáo kịp thời để có phương án xử lý.

Đối với các luật còn lại, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bùi Thị Minh Thủy đề nghị lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Thông tin dữ liệu đất đai rà soát. Trường hợp luật khác có mâu thuẫn với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đơn vị gửi đề xuất sửa điều khoản cụ thể của luật đó về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan tiếp tục rà soát các luật có liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, đề xuất phương hướng sửa những quy định chưa tương thích với Luật Đất đai. Từ đó, Vụ Pháp chế tập trung và khẩn trương hoàn thiện báo cáo rà soát các luật có liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để trình lãnh đạo bộ.

Tin, ảnh: LA DUY