Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng (TĐKT); kết quả tổ chức, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về TĐKT và những tồn tại, hạn chế trong công tác TĐKT; đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở các cấp.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được Hội Cựu chiến binh Việt Nam quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Nổi bật là hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào thi đua “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả, đoàn kết chung sức đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Toàn hội đã ủng hộ 2,34 tỷ đồng, tổng số tiền vận động ủng hộ 21 tỷ đồng; tặng quà các đối tượng khó khăn sau đại dịch 45.700 suất quà, trị giá 41,27 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội đã vận động hội viên hưởng ứng phong trào "hiến kế, góp công, góp tiền, hiến đất". Hội viên Hội Cựu chiến binh đã cấp đã hiến hơn 1,1 triệu m2 đất, quyên góp ủng hộ trên 109,5 tỷ đồng và tham gia trên 850.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 1.561km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng, nạo vét 1.891km kênh mương nội đồng, 458 cây cầu, cống và trồng hàng vạn cây xanh các loại...

Các ý kiến tại buổi làm việc đánh giá, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện, tiêu chuẩn, đối tượng xét khen thưởng; thực hiện công khai bình xét thi đua theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Chú trọng lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng; quan tâm khen thưởng cấp hội cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số, hội viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; huy động đa dạng các nguồn lực giúp cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm góp phần động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Các phong trào thi đua có tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua rõ ràng gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể là một giải pháp quan trọng giúp cho các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu; nhờ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong quý. Công tác TĐKT đã có nhiều nỗ lực, dần đi vào nền nếp, đúng quy định pháp luật và gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.