Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Cựu chiến binh

Cựu chiến binh "hai giỏi"

Phát huy vai trò cựu chiến binh tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Phát huy vai trò cựu chiến binh tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Cựu chiến binh Việt Nam nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Cựu chiến binh Việt Nam nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà dột nát cho hội viên

Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà dột nát cho hội viên

Phòng khám từ thiện của các cựu chiến binh

Phòng khám từ thiện của các cựu chiến binh

Nghĩa tình đồng đội: Cựu chiến binh bị bệnh tâm thần cần giúp đỡ

Nghĩa tình đồng đội: Cựu chiến binh bị bệnh tâm thần cần giúp đỡ

Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cựu chiến binh Giàng Mí Páo nêu gương

Cựu chiến binh Giàng Mí Páo nêu gương

Nhiều mô hình cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Nhiều mô hình cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Cựu chiến binh ham học tập, giỏi kinh doanh

Cựu chiến binh ham học tập, giỏi kinh doanh

Cách làm giàu của Chi hội trưởng cựu chiến binh người dân tộc Khmer

Cách làm giàu của Chi hội trưởng cựu chiến binh người dân tộc Khmer