Báo cáo tại hội nghị chỉ rõ, trong năm 2023, Công ty 75 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15; sự phối hợp, hướng dẫn tận tình của các cơ quan binh đoàn; sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương và đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn đã giúp công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; thu nhập, các chế độ, chính sách cho người lao động được đảm bảo, người lao động đồng thuận, tin tưởng, gắn bó, chia sẻ khó khăn với đơn vị.

Đơn vị đã thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương; giữ vững ổn định đơn vị, địa bàn. Công tác dân vận được triển khai tích cực, hiệu quả. Các hoạt động phong trào “Gắn kết hộ”, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người lao động và các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo được Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15 và chính quyền địa phương, nhân dân đánh giá cao.

leftcenterrightdel

Đại tá Trịnh Hà Tâm, Giám đốc Công ty 75 trao giấy khen tặng các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Trong năm 2023, Công ty 75 đã đạt giá trị sản xuất 422,05 tỷ đồng, tương đương 108,35% kế hoạch; doanh thu đạt 418,29 tỷ đồng, bằng 109,70% kế hoạch; lợi nhuận là 93,98 tỷ đồng, tương ứng 109,64% kế hoạch.

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đại tá Trịnh Hà Tâm, Giám đốc Công ty 75 cho biết, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, giáo dục và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đạt mục tiêu kinh doanh với tổng giá trị sản xuất năm 2024 đạt 341,90 tỷ đồng; doanh thu là 296,29 tỷ đồng và lợi nhuận là 59,45 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Đại tá Trịnh Hà Tâm cũng trao giấy khen tặng người lao động tiêu biểu và các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Tin, ảnh: THẾ TRUYỀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.