Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Thông tư quy định rõ danh mục vị trí việc làm, hướng dẫn mô tả vị trí việc làm trong trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, trường dành cho người khuyết tật (gọi chung là trường trung học cơ sở).

leftcenterrightdel

Trường trung học cơ sở sẽ được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp. 

Cụ thể, định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý như sau:

Hiệu trưởng: Mỗi trường được bố trí 1 hiệu trưởng.

Phó hiệu trưởng: Số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS được bố trí tối đa 2,20 giáo viên/lớp.

Thông tư cũng nêu rõ về định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

Đối với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở: Trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp.

Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,20 giáo viên/lớp.

Trường trung học cơ sở sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định, nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 17 học sinh đối với trường thuộc vùng 1 hoặc 20 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 22 học sinh đối với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 1 giáo viên.

Ngoài định mức quy định trên, mỗi trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm: Mỗi trường trung học cơ sở được bố trí 1 người.

Trường trung học cơ sở được bố trí 1 người làm tư vấn học sinh

Đối với vị trí việc làm tư vấn học sinh: Mỗi trường trung học cơ sở được bố trí 01 người. Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên kiêm nhiệm.

Vị trí việc làm giáo vụ: Trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2 người; các trường trung học cơ sở còn lại được bố trí 1 người;

Trường hợp không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm.

Vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Đối với trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở: Cứ 15 học sinh khuyết tật thì được bố trí 01 người.

Đối với các trường trung học cơ sở có học sinh khuyết tật học hòa nhập: Trường có dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập thì được bố trí 01 người; trường có từ 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập trở lên thì được bố trí tối đa 2 người.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-12-2023.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.