Mở rộng và đa dạng hóa các cơ sở giáo dục đặc biệt để giúp đỡ nhiều hơn cho người khuyết tật

Mở rộng và đa dạng hóa các cơ sở giáo dục đặc biệt để giúp đỡ nhiều hơn cho người khuyết tật

Chắp cánh ước mơ cho người khuyết tật...

Chắp cánh ước mơ cho người khuyết tật...

Nữ thương binh hết lòng vì người khuyết tật

Nữ thương binh hết lòng vì người khuyết tật

Mức độ tham gia các tổ chức xã hội của người khuyết tật ở cấp cơ sở chưa cao

Mức độ tham gia các tổ chức xã hội của người khuyết tật ở cấp cơ sở chưa cao

Cùng lắng nghe, chia sẻ với người khuyết tật

Cùng lắng nghe, chia sẻ với người khuyết tật

Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật

Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật

Nghị lực của những người khuyết tật, không khuyết tài

Nghị lực của những người khuyết tật, không khuyết tài

Điều kiện, trách nhiệm đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng

Điều kiện, trách nhiệm đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng

Quà tặng SEA Games từ người khuyết tật

Quà tặng SEA Games từ người khuyết tật