Cùng lắng nghe, chia sẻ với người khuyết tật

Cùng lắng nghe, chia sẻ với người khuyết tật

Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật

Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật

Nghị lực của những người khuyết tật, không khuyết tài

Nghị lực của những người khuyết tật, không khuyết tài

Điều kiện, trách nhiệm đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng

Điều kiện, trách nhiệm đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng

Quà tặng SEA Games từ người khuyết tật

Quà tặng SEA Games từ người khuyết tật

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ VI diễn ra ngày 25, 26-4

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ VI diễn ra ngày 25, 26-4