Tạo cơ hội để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Tạo cơ hội để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Tạo cơ hội để người khuyết tật có việc làm

Tạo cơ hội để người khuyết tật có việc làm

Hoa Kỳ hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Cà Mau

Hoa Kỳ hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Cà Mau

Vụn Art – “Ngôi nhà bền vững” cho người khuyết tật

Vụn Art – “Ngôi nhà bền vững” cho người khuyết tật

Gần 400 chỉ tiêu việc làm cho người khuyết tật

Gần 400 chỉ tiêu việc làm cho người khuyết tật

Giúp nhiều người khuyết tật có cơ hội tiếp cận thể thao

Giúp nhiều người khuyết tật có cơ hội tiếp cận thể thao

Hội nghị Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI

Hội nghị Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI