Tạo việc làm giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống

Tạo việc làm giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống

Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam

Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam

ASEAN Para Games 12: Khẳng định tài năng, ý chí của người khuyết tật Việt Nam

ASEAN Para Games 12: Khẳng định tài năng, ý chí của người khuyết tật Việt Nam

Mở rộng và đa dạng hóa các cơ sở giáo dục đặc biệt để giúp đỡ nhiều hơn cho người khuyết tật

Mở rộng và đa dạng hóa các cơ sở giáo dục đặc biệt để giúp đỡ nhiều hơn cho người khuyết tật

Chắp cánh ước mơ cho người khuyết tật...

Chắp cánh ước mơ cho người khuyết tật...

Nữ thương binh hết lòng vì người khuyết tật

Nữ thương binh hết lòng vì người khuyết tật

Mức độ tham gia các tổ chức xã hội của người khuyết tật ở cấp cơ sở chưa cao

Mức độ tham gia các tổ chức xã hội của người khuyết tật ở cấp cơ sở chưa cao

Cùng lắng nghe, chia sẻ với người khuyết tật

Cùng lắng nghe, chia sẻ với người khuyết tật

Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật

Lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật