Phát biểu khai mạc hội nghị, GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định, việc tăng cường và phát triển sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện.

leftcenterrightdel
GS, TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Trong từng giai đoạn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động một cách khách quan đến mọi mặt đời sống xã hội thì “công việc cứ tiến mãi. Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau” như lời Bác Hồ dạy.

Nhận thức được trách nhiệm của mình, từ năm 2005, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết phối hợp với nhiều cơ quan bộ, ngành để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Công tác chỉ đạo cơ sở, địa phương thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, trong việc xây dựng xã hội học tập của các ban, bộ, ngành đã được chú trọng thực hiện và mang lại những kết quả tích cực.

Việc chỉ đạo các cấp cơ sở ký các chương trình phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp đã được triển khai và bước đầu đã phát huy tác dụng tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi bên.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Nét nổi bật trong thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành là các bên đã lồng ghép công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là các phong trào, các cuộc vận động theo thế mạnh của mỗi bên, góp phần thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ của các ban, bộ, ngành, trong đó có nhiều hoạt động mang ý nghĩa khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy việc học tập suốt đời.

Năm 2023, Hội Khuyến học sẽ phối hợp với các ban, bộ, ngành tăng cường tuyên truyền vận động trong lãnh đạo các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tinh thần học tập suốt đời, tăng cường giáo dục để xây dựng một xã hội học tập.

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN