Tổng duyệt Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Army Games 2022 tại Việt Nam

Tổng duyệt Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Army Games 2022 tại Việt Nam

Army Games 2022: Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập trên thao trường Shazagan

Army Games 2022: Đội tuyển Hóa học Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập trên thao trường Shazagan

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việt Nam-Liên hợp quốc hợp tác phát triển bền vững

Việt Nam-Liên hợp quốc hợp tác phát triển bền vững

Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á

Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á

Tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc của người Việt Nam tại Liên bang Nga

Tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc của người Việt Nam tại Liên bang Nga