Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thuận lợi cho việc học của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng. Có chính sách khuyến khích học sinh giỏi vào ngành sư phạm, nghiên cứu đề xuất chính sách ưu tiên cho giáo viên vùng sâu vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo chỉ tiêu biên chế được phân bổ; có giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là những môn học mới. Các địa phương tăng cường công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng phát triển trường, lớp mầm non, phổ thông theo quy định, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em mầm non, học sinh phổ thông. Công khai các khoản thu đầu năm học; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng xa, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số...

MẠNH HƯNG