Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Giáo dục, huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ

Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Giáo dục, huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thực hiện nội dung giám sát theo Quyết định số 1364 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thực hiện nội dung giám sát theo Quyết định số 1364 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương