leftcenterrightdel

 Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tại hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo nêu rõ, Tổng cục Kỹ thuật cũng như các đơn vị kỹ thuật trong toàn quân, từ lâu đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành công tác kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu. Toàn ngành đã ứng dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung cũng như trong từng chuyên ngành như: Quản lý văn bản, hồ sơ; quản lý xây dựng kế hoạch, tính toán kế hoạch bảo đảm trang bị; các cơ sở dữ liệu quản lý thực lực trang bị kỹ thuật chuyên ngành, quản lý xe máy, định mức trang bị kỹ thuật… Ngoài ra, đối với công tác huấn luyện kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị còn ứng dụng chương trình và cơ sở dữ liệu mô phỏng nguyên lý hoạt động của trang bị kỹ thuật, mô phỏng phục vụ tính toán thiết kế…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội thảo. 

Các ý kiến trình bày tại hội thảo tập trung trao đổi những vấn đề về tình hình, yêu cầu phát triển dữ liệu số đối với ngành kỹ thuật. Các đại biểu đã đề xuất chuyên sâu về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu số, tài liệu kỹ thuật điện tử, hồ sơ điện tử, giải pháp số hóa, công nghệ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành kỹ thuật; làm rõ sự cần thiết xây dựng bộ mã định danh điện tử trang bị, vật tư kỹ thuật của 18 chuyên ngành và ban hành sử dụng thống nhất trong toàn quân. Hội thảo đã thống nhất ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ về phát triển dữ liệu số ngành kỹ thuật, trước hết là chuẩn hóa quy trình số, dữ liệu số, số hóa tài liệu.      

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật cho biết: “Thời gian tới, Tổng cục Kỹ thuật sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu số, danh mục mã định danh điện tử của trang bị, vật tư kỹ thuật”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM