Tham dự Hội nghị, các đại biểu được quán triệt 6 Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu trong xây dựng Quân đội như: Công tác kỹ thuật toàn quân; việc nâng cao chất lượng huấn luyện; việc đổi mới công tác giáo dục đào tạo, công tác khoa học quân sự... được liên hệ sát với thực tế và yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nói chung và TCKT nói riêng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Minh Đức, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị.

 

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Thường vụ Đảng ủy TCKT yêu cầu: Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ TCKT nghiên cứu, quán triệt, học tập về nội dung các Nghị quyết đã ban hành tới từng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua đó, thống nhất về nhận thức và hành động, nắm vững quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tham mưu ban hành Nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch thực hiện, đồng thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương ở các cấp trong TCKT.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ