Kể từ khi thành lập, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo viện thực hiện việc tập hợp, đoàn kết, vận động đội ngũ cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội của cơ quan, đơn vị. Các thế hệ cán bộ, hội viên cựu chiến binh của viện luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cho dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội thảo.  Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Chào mừng Đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra mắt cuốn kỷ yếu “Dấu chân người lính trên mặt trận khoa học và công nghệ” ghi lại những dấu ấn, những hoạt động của Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ghi nhận những đóng góp công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, hội viên cựu chiến binh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của viện nói riêng.

Cuốn kỷ yếu cũng tập hợp bài viết của chính các cựu chiến binh về những kỷ niệm sâu sắc, những hồi ức trong thời gian tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và trong hành trình cống hiến, nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về bố cục, kết cấu của cuốn kỷ yếu và đặc biệt là bổ sung nhiều nội dung, thông tin quan trọng để hoàn thiện cuốn kỷ yếu trước khi chính thức xuất bản, phổ biến rộng rãi.  

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thanh Sơn phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, việc xuất bản cuốn kỷ yếu “Dấu chân người lính trên mặt trận khoa học và công nghệ” tại thời điểm này là rất cần thiết và kịp thời. Hiện nay, hầu hết các cựu chiến binh đã lớn tuổi, già yếu, số lượng hội viên ngày một giảm.

Vì thế, việc xuất bản cuốn kỷ yếu ghi lại những đóng góp của các nhà khoa học đã từng tham gia quân ngũ, chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và cống hiến cho đất nước, cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học sẽ lưu lại những thông tin quý giá, giúp cho thế hệ trẻ có thể tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc về những đóng góp của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua các thời kỳ. Đây cũng là tư liệu để giáo dục, động viên, khuyến khích các nhà khoa học trẻ noi gương các thế hệ đi trước, tiếp tục phấn đấu, cống hiến trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

NGỌC HÂN