Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, khoa thuộc Học viện.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại hội nghị. 

Năm học 2022-2023, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện đã nỗ lực đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện - đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu, nâng cao chất lượng bài giảng theo nguyên tắc “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”; với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, tăng cường trao đổi, tương tác giữa giảng viên và học viên...

Do vậy, công tác đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng huấn luyện - đào tạo ngày càng cao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Quân đội. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Đặc biệt, thời gian qua, Học viện đã tích cực khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, truyền hình số trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và điều hành huấn luyện; triển khai toàn diện các nội dung phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và chuyển đổi số trong Học viện; đưa nội dung giảng dạy về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số vào chương trình đào tạo.

Đến nay, Học viện đã hoàn thành kế hoạch huấn luyện - đào tạo gần 610 học viên theo chức vụ, học vị, đào tạo quốc tế, đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Kết quả năm học 2022 - 2023, 100% học viên đạt yêu cầu trở lên.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Việt Khoa biểu dương những kết quả Học viện đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo; đề nghị thời gian tới, Học viện Quốc phòng cần tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tích cực; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”...

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng học viện điện tử hướng tới học viện số theo lộ trình chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng, chú trọng các hạng mục phục vụ cho công tác huấn luyện - đào tạo.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, khoa, hệ của Học viện đã cùng thảo luận, đóng góp tham luận với nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng huấn luyện - đào tạo của Học viện.

Tin, ảnh: THU THẢO 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.