PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng cùng dự lễ bế giảng. 

leftcenterrightdel

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại lễ bế giảng. 

Năm học 2022-2023, Học viện đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện-đào tạo và trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo của các đối tượng, nhằm đẩy mạnh thực hiện “Ba khâu đột phá” tập trung vào: Nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự lễ bế giảng. 

Trong tổ chức huấn luyện, đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, hình thức huấn luyện phù hợp; chủ động ứng dụng công nghệ quản lý, giảm giảng lý thuyết, tăng thảo luận, thực hành, nghiên cứu thực tế và diễn tập; tích cực xây dựng chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy-Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược.

Trong giảng dạy, đã vận dụng tốt phương pháp dạy học tích cực với phương châm “lấy người học làm trung tâm”; tăng cường trao đổi, tương tác giữa giảng viên và học viên; đẩy mạnh thực hiện “3 thực chất”, gắn với “2 thiết thực” là “Nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực”; phát huy tính sáng tạo của người học trong vận dụng lý luận và thực tiễn vào xử trí các tình huống.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng trao khen thưởng tặng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022- 2023.

Đến nay, Học viện đã hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện-đào tạo cho 28 lớp học tập trung, gồm 15 đối tượng với 817 học viên. Kết quả, năm học 2022-2023, 100% học viên đạt yêu cầu trở lên. Trong năm học đã xét, đề nghị công nhận chức danh phó giáo sư cho 6 đồng chí, 24 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ quân sự cấp Học viện và 17 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tướng Trần Việt Khoa chúc mừng các đồng chí học viên tốt nghiệp khóa học 2022-2023; đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là những nội dung mới về quân sự, quốc phòng an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các Chiến lược về quốc phòng, quân sự; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tin, ảnh: THU THẢO