Phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng Thượng tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh sẽ giúp học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực. Với tầm quan trọng đó, Thượng tướng Trần Việt Khoa yêu cầu, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu chỉ đạo khai giảng. 

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, gần 80 đồng chí học viên là lãnh đạo chủ chốt các bộ, ngành, địa phương, đơn vị sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa tư tưởng...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu và học viên dự buổi lễ.

Cùng với đó, lớp bồi dưỡng sẽ trao đổi, nghiên cứu một số chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ khai giảng. 

Học viên tham gia nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền biên giới quốc gia; tham gia nghiên cứu, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội một số đơn vị và địa phương.

Tin, ảnh: CẨM THANH