Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng. 

Thời gian qua, chất lượng huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Quốc phòng không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Trong khóa học này, các đồng chí Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 89 sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Đối với Lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy - Tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 49 và Lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Tham mưu - tác chiến cấp chiến dịch, chiến lược khóa 20, các đồng chí sẽ được trang bị khối kiến thức cơ bản về phương pháp luận triết học Mác - Lênin, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản lý Nhà nước ở nước ta hiện nay; nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới; nghiên cứu công tác đối ngoại quốc phòng và một số nội dung khác... Ngoài ra, các đồng chí còn tham gia diễn tập cuối khóa và nghiên cứu thực tế ở một số địa phương, đơn vị.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đồng chí học viên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Học viện Quốc phòng. 

Mỗi khóa học có chương trình, nội dung, yêu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu: Nâng cao khả năng tư duy dự báo chiến lược; nâng cao trình độ nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Tin, ảnh: THU THẢO