Năm 2022, Học viện Quốc phòng đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bám sát thực tiễn; có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, tổ chức hoàn thành các mặt công tác. Nổi bật là: Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, khoa học; gắn triển khai thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” với thực hiện chủ trương “Ba thực chất”, “Hai thiết thực”; hoàn thành kế hoạch huấn luyện-đào tạo cho các đối tượng, với 100% học viên đạt yêu cầu trở lên.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Việt Khoa chủ trì hội nghị.

Bám sát sự phát triển về lý luận và thực tiễn, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh; thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc, nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Đồng thời, có nhiều biện pháp xây dựng học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, chỉ huy Học viện và các đại biểu dự hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Học viện, hội nghị xác định: Tổ chức tốt việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vào giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học theo hướng: “Lấy nhà trường làm nền tảng, lấy giảng viên làm động lực, lấy người học làm trung tâm”, bảo đảm kết quả huấn luyện-đào tạo thực chất, có chiều sâu, nhất là trong diễn tập, luyện tập vận hành cơ chế, thi tốt nghiệp ra trường và nâng cao kiến thức toàn diện cho học viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tập trung hoàn thành các đề tài cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý kỷ luật, giữ vững học viện an toàn tuyệt đối. Tổ chức hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng". Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của học viện, của quân đội và đất nước trên trường quốc tế.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH