Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Các đại biểu dự hội nghị được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản trong các nghị quyết của Quân ủy Trung ương ban hành ngày 20-12-2022 gồm: Nghị quyết số 1652 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số 1658 về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661 về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lương Đình Hồng nhấn mạnh: Các nghị quyết Quân ủy Trung ương đã ban hành đều là những vấn đề lớn, rất quan trọng, là cơ sở, nền tảng để Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã đề ra, cũng thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Quân ủy Trung ương trong lộ trình hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Học viện cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Dự kiến kế hoạch, sáng 15-3 các đồng chí đảng viên là sĩ quan từ cấp Trung tá trở xuống đến QNCN, CNVQP sẽ được quán triệt, học tập đầy đủ các nội dung trên. Đối với quần chúng trong toàn Học viện, việc quán triệt, học tập các nội dung của kết luận, quy định, nghị quyết hoàn thành trước ngày 31-3-2023.

Tin, ảnh: LÊ QUY – DUY HÒA