leftcenterrightdel

 Học viên tham quan Nhà Truyền thống của Học viện Hải quân.

Trong chương trình học tập, Phòng Đào tạo đã phối hợp với Phòng Chính trị; Phòng Khoa học quân sự; Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị; Khoa Lý luận Mác-Lênin-Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Hàng hải và Tiểu đoàn 2 tổ chức lớp học nhằm giới thiệu cho học viên hiểu biết về truyền thống của Học viện Hải quân, Quân chủng Hải quân; trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp học tập; chương trình đào tạo các chuyên ngành, quy chế tổ chức đào tạo, quy chế quản lý học viên và khai thác Trung tâm Học liệu.

leftcenterrightdel
Các học viên tham gia lớp học. 

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực giúp các học viên khóa mới có thêm những hiểu biết về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng như truyền thống của Học viện Hải quân. Bồi đắp thêm niềm tin, nghị lực giúp cho học viên xác định rõ mục tiêu, lý tưởng phấn đấu để ra sức học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng Học viện Hải quân tinh, gọn, mạnh, hiện đại, xứng đáng trở thành người sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam trong tương lai.

Tin, ảnh: HUY TỨ - HOÀNG HỒ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.