Trong suốt hành trình, khoa đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp trồng người vẻ vang của Học viện Chính trị anh hùng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ phẩm chất, năng lực

Để hoàn thành trọng trách giảng dạy, nghiên cứu khoa học kinh tế chính trị Mác-Lênin, đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên có đầy đủ phẩm chất, trình độ, kỹ năng sư phạm. Trải qua 65 năm, khoa đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của học viện qua các thời kỳ. Đến nay đã có 133 lượt cán bộ, giảng viên công tác tại khoa, trong đó có 2 giáo sư, 14 phó giáo sư, 32 tiến sĩ, 27 thạc sĩ, 3 nhà giáo nhân dân, 2 nhà giáo ưu tú... Nhiều cán bộ chủ trì khoa đã phát triển trở thành cán bộ chủ trì học viện và một số đơn vị trong quân đội, nhiều đồng chí được phong quân hàm cấp tướng.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Khoa Kinh tế Chính trị học Mác-Lênin trao đổi với cán bộ, giảng viên trong buổi thông qua bài giảng. Ảnh: Hoài Nam 

Hiện nay, khoa được tổ chức thành 5 bộ môn với 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học trở lên, tỷ lệ sau đại học đạt gần 90%, trong đó có 11 tiến sĩ; 12 thạc sĩ; 2 phó giáo sư. Với năng lực hiện tại, khoa đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, viết giáo trình, tài liệu dạy học, tham gia hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước; cấp bộ, ngành; cấp học viện.

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị

Với trọng trách truyền thụ tri thức kinh tế chính trị Mác-Lênin cho các đối tượng, khoa luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nhất là cập nhật chủ trương mới của Đảng qua các kỳ đại hội, bảo đảm tốt tính lý luận, tính thực tiễn, tính đấu tranh trong mỗi bài giảng, kết hợp giữa truyền thụ với phát triển tri thức. Mỗi giảng viên đều được khoa quan tâm rèn giũa kiến thức, phương pháp, tác phong sư phạm mẫu mực. Khoa cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thông qua bài, dự giờ, kiểm tra đánh giá nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm tập thể sư phạm trong nâng cao chất lượng giảng dạy.

Với nỗ lực không ngừng, 65 năm qua khoa đã tham gia đào tạo hàng vạn cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên cho quân đội; đào tạo, bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ trong và ngoài quân đội; đào tạo 38 khóa giảng viên chuyên ngành kinh tế chính trị; 170 tiến sĩ, hơn 1.350 thạc sĩ kinh tế chính trị. Khoa còn tham gia đào tạo giảng viên có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho Quân đội nhân dân Lào...

Tích cực đóng góp cho sự phát triển khoa học kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị trung tâm, đến nay, khoa đã có nhiều công trình khoa học đóng góp to lớn vào phát triển lý luận kinh tế chính trị Mác-Lênin, đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng. Tiêu biểu trong đó có cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do cố Giáo sư, Trung tướng Trần Xuân Trường, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị học Mác-Lênin đại diện nhóm tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2021. Cụm công trình này là đóng góp to lớn của tập thể các nhà khoa học ở Học viện Chính trị, trong đó có 5 thành viên nguyên là cán bộ lãnh đạo và giảng dạy của khoa. Những đóng góp xuất sắc của cụm công trình đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, VII gồm: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa; kết hợp kinh tế quốc phòng-an ninh và đối ngoại; định hướng XHCN trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. Trong đó đặc biệt là định hướng XHCN trên lĩnh vực kinh tế, trở thành mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN mà Việt Nam đang xây dựng.

Đến nay, khoa đã biên soạn được 41 bộ giáo trình, tài liệu dạy học, 25 tập bài giảng, 29 sách chuyên khảo, nghiên cứu 3 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp bộ, 12 đề tài cấp ngành, 40 đề tài cấp học viện, cấp khoa, công bố hơn 400 bài báo, bài hội thảo... Thành tựu nghiên cứu khoa học của khoa đã bổ sung, phát triển lý luận kinh tế chính trị Mác-Lênin trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đồng thời từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu của giảng viên, góp phần nâng cao vị thế của khoa trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của học viện.

Tiếp nối truyền thống tự hào

Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất luôn là mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy khoa qua các thời kỳ. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực không ngừng, khoa đã vinh dự được Nhà nước tặng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công; Bộ Quốc phòng tặng 4 cờ thưởng luân lưu và 2 bằng khen; học viện tặng 5 cờ thưởng luân lưu và nhiều năm liền được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cùng nhiều bằng khen, giấy khen của học viện và Bộ Quốc phòng.

65 năm qua là hành trình cống hiến không ngừng của Khoa Kinh tế Chính trị học Mác-Lênin cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng học viện. Đó cũng là dấu ấn tự hào của khoa qua các thời kỳ. Truyền thống 65 năm qua là niềm cổ vũ, động viên khích lệ thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa hôm nay nối tiếp phấn đấu, gìn giữ, phát huy, tôn thêm giá trị tốt đẹp của khoa trong những chặng đường tiếp theo.

Thượng tá, TS TRỊNH XUÂN VIỆTĐại tá, TS ĐỖ VĂN TRỊNH