Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc học viện; đại diện cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cơ quan đơn vị trực thuộc học viện, các đồng chí cán bộ khung, các đồng chí học viên trong học viện. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu hội trường học viện, với quân số tham gia 1.077 đồng chí.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc, Phó giám đốc Học viện Chính trị quán triệt nghị quyết tới cán bộ, học viên trong toàn học viện. 

 

leftcenterrightdel
 Các cán bộ học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết tại Học viện Chính trị.

Trong thời gian 2 ngày (17 và 18-8), các cán bộ được nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung về: Nghị quyết số 19-NQ/TW về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 18-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Trên cơ sở quán triệt nắm vững những nội dung của các nghị quyết, Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị yêu cầu cấp ủy, cán bộ các cấp vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đến mọi cán bộ, đảng viên, học viên. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất cao trong học tập, thực hiện nghị quyết, góp phần xây dựng Đảng bộ học viện trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN