Dự án do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Ninh Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, Quảng Nam... phối hợp thực hiện.

Tại hội thảo, các đại biểu nhìn nhận, ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề thách thức lớn trên toàn cầu do gây ra những tác động rất nguy hại tới môi trường, đặc biệt môi trường biển. Trong những năm gần đây, tăng trưởng của ngành du lịch đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động của du khách cũng góp phần làm tăng rác thải nhựa ra môi trường.

leftcenterrightdel
Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. 

Do đó, dự án nhằm thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của quốc gia.

Được thực hiện từ ngày 1-1-2023 đến 30-6-2024 gồm 3 hợp phần: Truyền thông nâng cao nhận thức về giảm rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch; thí điểm áp dụng các giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa tại một số khu, điểm du lịch tại 2 tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam; xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch và ứng dụng (app) quản lý rác thải nhựa đối với doanh nghiệp du lịch.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam chia sẻ: Mục tiêu của dự án là hướng tới những người sản sinh nguồn rác. Đó là những đối tượng trực tiếp như người kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực du lịch... Chúng tôi quan điểm rằng mỗi ngành cần làm tốt trong phạm vi của mình và vì thế chúng tôi làm trước. Việc triển khai dự án ở hai địa phương là Quảng Nam và Ninh Bình sẽ là thí điểm và hy vọng sẽ lan tỏa sang nhiều địa phương khác.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên quốc gia, chương trình UNDP/GEF SGP, đơn vị tài trợ dự án cho rằng: Các điểm đến của chúng ta hiện nay tràn lan rác. Chúng tôi nhận được yêu cầu rất lớn để giải quyết vấn đề rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. UNDP kỳ vọng qua dự án tạo ra cách làm mới, để từ đó nhân rộng, lan tỏa việc giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam.

Tin, ảnh: THÚY BẮC