Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT tại BĐBP tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động CTĐ, CTCT tại BĐBP tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 395 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 395 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh

Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Quân khu 5 kiểm tra công tác ứng phó bão Noru tại tỉnh Quảng NamQuảng Ngãi

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt người có công tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt người có công tiêu biểu tỉnh Quảng Nam